Pruszków - informacje


65.321
mieszkańców Pruszkowa
30.748
mężczyzn
34.573
kobiet

11.475
w wieku przedprodukcyjnym

39.982
w wieku produkcyjnym

13.864
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

311
zawarto małżeństw

639
urodzeń

656
zgonów

-17
przyrost naturalny
miasto Pruszków
dochody

400.099.264
wydatki

431.480.064
struktura wydatków Pruszkowa

16.299
0,004%
Rolnictwo i łowiectwo

59.774.748
13,853%
Transport i łączność

27.842.084
6,453%
Administracja publiczna

629.584
0,146%
Turystyka

18.479.542
4,283%
Gospodarka mieszkaniowa

108.689
0,025%
Działalność usługowa

11.665
0,003%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

14.948.394
3,464%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.626.957
1,999%
Obsługa długu publicznego

160.056.976
37,095%
Oświata i wychowanie

2.132.500
0,494%
Ochrona zdrowia

19.813.272
4,592%
Pomoc społeczna

3.580.250
0,830%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

956.862
0,222%
Edukacyjna opieka wychowawcza

40.185.972
9,314%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.361.314
2,401%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.705.326
1,554%
Kultura fizyczna i sport

57.249.636
13,268%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-04-19 18:32
REKLAMA
pogoda Pruszków
8.3°C
wschód słońca: 05:27
zachód słońca: 19:43
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Pruszkowie

kiedy
2024-04-20 19:30
miejsce
Centrum Kultury i Sportu w...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-21 17:00
miejsce
Sala Widowiskowa Zespołu Mazowsze,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-21 18:00
miejsce
MCC Mazurkas Conference Centre...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-27 19:00
miejsce
Centrum Kultury i Sportu w...
wstęp biletowany